تبلیغات
طرف ما شب نیست - سینوس ذهنی
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو...
کمی رنگ نثار تو!

قدری نور به دفترم بپاش!

                             این ساده ترین دعای من است.

بی قافیه مرا بخوان

بی تطاول! 

           بی تعادل!

در منحنی صدای تو 

                         یک درد لمس میکنم

از جنس درد پرستو ها  

                          به گاه کوچ

بی حاشیه مرا بخوان

بی درنگ ... 

            بی شرنگ...

بی تاب شو برای من 

من دوستت دارم و این چیز کمی نیست

                                      این ساده ترین آرزوی من است 

من از ساده ها حرف می زنم 

و سادگی تمرین خوشایندی است

من نگاه هایت را از برم

اما 

صدایت قفل شده است

چیزی نمی گویی 

           چیزی که دلم را خنک کند

           چیزی که حواسم را پرت کند

من می پرسم چمدان چیست؟

و تو فقط بگو نمی دانم 

              این ساده ترین پرسش من است

فکر کردن به تو چقدر خوب است

و ماه هم  کار خوبی می کند بر من میتابد

من از شوقی غمناک حرف می زنم 

                 ...با من همساز شو

               این ساده ترین سرود من است

من به تو فکر می کنم و آن ترانه را گوش می دهم 

این ناخوشی را گرما می بخشم

                  این ساده ترین بیماری من است

سنگفرش های خیابان شمارش گام های مرا آغاز می کند

من راه می روم راه می روم

ها میکنم

آه میکشم

                این ساده ترین بازی من است

من به تو فکر می کنم خویشتنم را تاراج می کنم 

پیراهن شعرم را به تن

پا به پای جوهر قلم

     بریده بریده میشوم

           تمام می شوم 

                ته می کشم

                  این ساده ترین مردن من است.

92/6/6

 
صفحات
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :